Zaufajmy Panu Bogu, ale zachowujmy także ostrożność – BEZ PANIKI !!!