1. Kalendarz  Liturgiczny:

Środa – Święto Św. Apostołów Szymona Judy i Tadeusza.
Rocznica ustanowienia Diecezji Częstochowskiej bullą „Vixdum Poloniae Unitas” (1925 r.). Po Komunii  św. na Mszy św. o godz. 18.00 odśpiewamy Te Deum.
Czwartek – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej.

2. Nabożeństwa różańcowe o 17.15.

3. Pamiętajmy o wezwaniu kapłana do Chorej – bliskiej Osoby.

4. Pamiętajmy – w modlitwach – o Zmarłych, dbajmy o groby.

5. Dezynfekcja, maska na nosie i ustach – zachowanie ostrożności.

6. Na wypominki przyjmujemy tylko w kościele i kancelarii.

7. W gablotkach zarządzenia Księdza Arcybiskupa – także na naszej stronie (Internet i Facebook!!!).

8. Na misje zebrano 1298 zł 22 gr. (w tym 2×100 i 6×50).

9. Wykonano kolejne prace.

10. Ofiary złożono:

– z ul. Kopernika – 100
– z ul. Witosa – 100
– z ul. Kasztanowej – 100
– z ul. Kościuszki – 100
– z ul. Zakrzewskiej – 400
– Anonimowa – 100
– z ul. ks. Skorupki – 100
Pewna – bardzo honorowa RODZINA – 10 tysięcy złotych.

11. Cmentarz otwarty, ale nawiedzajmy swoich bliskich, nie robiąc „zagęszczenia” – zachowujmy odstępy.


12. Dziękujemy Paniom (znanym) za sumienne utrzymywanie porządku przy krzyżach – przy świątyni.

Pewnej RODZINIE za pięknie utrzymany krzyż przy trasie na Wieluń.
13. Od dzisiaj zmieniamy czas – na zimowy.

14. 1 listopada (niedziela) – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. (tylko w kościele !!!): 7.30, 9.00, uwaga !!! – 10.00, 11.30 Wypominki Jednorazowe i stacje w kościele (zamiast na cmentarzu), 12.00 Msza św. za PARAFIAN, 16.30 i 17.15 Wypominki Oktawalne + różaniec, następnie o 18.00 Msza św.

15. Uczeń Liceum Arcybiskupiego będzie zbierał ofiary w kruchcie kościoła.

16. 02 listopada – Dzień Zaduszny. O 7.00 Msza św. zbiorowa za ZMARŁYCH

17. Przypominamy o modlitewnym czuwaniu przy umierających, o wezwaniu kapłana, w czym wyraża się udział w kapłaństwie Chrystusowym.

18. Zmarł śp. ks. kan. Mirosław Nestorowicz (były wikariusz naszej parafii w latach 1980-81). Wczoraj odbył się pogrzeb na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. Pamiętajmy w modlitwach.